Báo cáo ngày 06/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 387 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/8/2022)

1. Thiên tai

– Đêm 05, rạng sáng 06/8, tại địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xảy ra giông lốc làm tốc mái 15 nhà dân, gãy đổ 5,9 ha ngô. Ban CHQS huyện Đồng Văn điều 186 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

– 05h30 ngày 06/8, trên địa bàn các huyện Tam Bình, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long xảy ra lốc xoáy làm sập 01 nhà, tốc mái 16 nhà. Ban CHQS các huyện Tam Bình, Trà Ôn điều 28 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 07h00 ngày 06/8, trên địa bàn các huyện Tháp Mười, Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xảy ra lốc xoáy làm sập 01 nhà, tốc mái 06 nhà. Ban CHQS các huyện Tháp Mười, Lai Vung điều 15 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 08h00 ngày 06/8, trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh xảy ra mưa to kèm lốc xoáy làm sập và tốc mái 02 nhà dân. Ban CHQS huyện Càng Long điều 06 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h30 ngày 05/8, tại khu vực cách Đông cảng Quy Nhơn/Bình Định khoảng 02 hải lý, thuyền viên Lin Jin Ming (1986) của tàu Zhong Hang Sheng, quốc tịch Trung Quốc bị viêm ruột thừa. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. 14h35 cùng ngày Biên phòng Bình Định điều 06 CBCS/01 ca nô ra tiếp nhận, đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong