Báo cáo ngày 07/12/2015 (Tính đến 17h30 ngày 07/12/2015)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  428 /BC-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 12  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/12/2015

(Tính đến 17h30 ngày 07/12/2015)

  1. Hỏa hoạn

1.1. 15h00 ngày 05/12, tại thôn Trà Vinh, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy 01 nhà dân, làm 01 người chết và cháy toàn bộ tài sản bên trong. Địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia dập tắt đám cháy lúc 16h00 cùng ngày. Nguyên nhân do để xăng gần bếp gây cháy.

1.2. 20h45 ngày 06/12, xảy ra vụ cháy tại Công ty Á Châu (chuyên sản xuất mũ bảo hiểm) thuộc ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ và 13 kíp xe cứu hỏa/Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy lúc 22h40 cùng ngày, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

1.3. 06h20 ngày 07/12, xảy ra vụ cháy xưởng chế biến gỗ tại số 3/5 đường Hồ Ngọc Lâm, phường 16, quận 8, Tp Hồ Chí Minh. Địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ và 12 kíp xe cứu hỏa/Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy lúc 07h50 cùng ngày, không có thiệt hại về người, về tài sản cháy 500 m2 nhà xưởng và thành phẩm gỗ bên trong. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

Tàu cá TH 91567 TS/09 LĐ bị chìm, 04 người còn mất tích (tiếp theo báo cáo số 426/BC-VP ngày 06/12/2015). Ngày 07/12, Tổng số phương tiện tham gia tìm kiếm: 09 tàu (SAR 411; CSB 8003; CSB 9004; 02 tàu Biên phòng Thanh Hóa; 04 tàu cá) do tàu SAR 411 chỉ huy hiện trường; lúc 11h55 ngày 07/12, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân điều 01 máy bay Mi-17 (số hiệu 844) bay phối hợp với các tàu đang tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ngày 08/12 công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn được tiếp tục.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.   

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Hg10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ