Báo cáo ngày 07/9/2016 (Tính đến 17h30 ngày 07/9/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  472 /BC-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/9/2016

(Tính đến 17h30 ngày 07/9/2016)


1. Thiên tai

  1.1.Đêm ngày 04/9, tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa to gây sạt lở 03 điểm làm ách tắc giao thông trên tuyến đường Pắc Ma/Mường Tè/Lai Châu đi Mường Nhé/Điên Biên và ngập úng 04 nhà, 01 điểm trường tiểu học. Biên phòng tỉnh Lai Châu điều 10 CBCS phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.  

 1.2.13h30 ngày 07/9, tại các xã Đề Thám, thị trấn Tràng Định, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa to gây ngập úng sâu từ 1 m-1,2 m nguy cơ ảnh hưởng đến 130 hộ dân. Địa phương đã huy động 100 người (Bộ đội 60, Dân quân 40)  tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

 2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

 2.1.09h00 ngày 06/9, tại khu vực biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, tàu cá QT 10174TS có ngư dân Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1972 bị tử vong trong khi lặn. Gia đình đưa về mai táng.

 2.2. V/v ngư dân tàu cá BT 97768 TS bị rơi xuống biển mất tích(tiếp theo báo cáo số 463/BC-VP ngày 04/9): Ngư dân Dương Văn Tý bị rơi xuống biển mất tích, đã được 01 tàu buôn Philippin cứu vớt đưa vào cảng của Thái Lan. Biên phòng tỉnh Bến Tre đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và giải quyết.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.       

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.    

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Trương Đức Nghĩa