Báo cáo ngày 07/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 434/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/9/2022)

1. Hỏa hoạn

– 21h00 ngày 06/9, tại đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy 600m2 quán karaoke làm chết 16 người, bị thương 08 người (tính đến 15h00 ngày 07/9), nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS tp.Thuận An điều 12 Dân quân phối hợp với 15 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 21h40 cùng ngày. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xác định danh tính các nạn nhân.

– 03h30 ngày 07/9, tại đường Bình Giã, Phường 13, quận Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h40 cùng ngày.

– 03h45 ngày 07/9, tại Xóm Cầu, xã Yên Tử, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, xảy ra cháy 01 nhà dân (nhà ở kết hợp kinh doanh), nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 07 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h15 cùng ngày.

2. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ