Báo cáo ngày 08/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 85 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 225 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 398.241.445; tử vong 5.769.246; điều trị khỏi 317.868.140.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.348.786; điều trị khỏi 2.122.380; tử vong 38.424; đang điều trị 179.982.

2. Hỏa hoạn: 03h35 ngày 08/02, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 02h30 ngày 07/02, cách Đông bãi Sa Bin/QĐ.Trường Sa khoảng 13 hải lý, Nguyễn Thành Tâm – SN 1980, ngư dân tàu cá BĐ 96716 TS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Bình Định huy động các phương tiện hoạt động gần hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– Vụ việc Nguyễn Văn Minh ngư dân tàu BĐ 9839 TS bị đột quỵ, tử vong (tiếp theo báo cáo số 83/BC-VP, ngày 07/02); lúc 11h 35 ngày 08/02 tàu BĐ 9839 TS đã đưa thi thể nạn nhân về đến cảng Hòn Rớ/Nha Trang/Khánh Hòa, bàn giao cho gia đình mai táng.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong