Báo cáo ngày 08/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 490 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 250.632.938; tử vong 5.065.266, điều trị khỏi 226.889.378;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 968.684; điều trị khỏi 840.402; tử vong 22.531; đang điều trị 104.840.

2. Thiên tai: 20h30 ngày 07/11, tại phường Yên Ninh, Tp.Yên Bái, tỉnh Yên Bái, mưa to làm ngập 100 nhà dân, 100 ha hoa màu. Ban CHQS Tp.Yên Bái điều động 09 Bộ đội, 16 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

05h00 ngày 08/11, tại đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

– 10h00 ngày 08/11, tại KCN Tân Hồng, Tp.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra cháy 1.200m2 nhà xưởng của Công ty Xuân Long, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 10h30 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 03h00 ngày 08/11, cách khu vực biển huyện Lộc Hà/Hà Tĩnh khoảng 02 hải lý, phương tiện không BKS/02LĐ, bị sóng đánh chìm, 02 lao động tự bơi vào bờ an toàn. Biên phòng Hà Tĩnh điều 10 CBCS phối hợp với các lực lượng trục vớt phương tiện đưa vào bờ lúc 13h30 cùng ngày.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong