Báo cáo ngày 08/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 549/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 267.238.271; tử vong 5.284.664; điều trị khỏi 240.674.590;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.337.523; điều trị khỏi 1.011.656; tử vong 26.700; đang điều trị 299.167.

2. Cháy rừng: 19h00 ngày 07/12, tại xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy 50ha rừng thông, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 115 Bộ đội (QK 3: 65; Quân chủng PKKQ 50)/11 xe ô tô, 19 máy thổi dập tắt đám cháy lúc 04h00 ngày 08/12.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 02h00 ngày 07/12, cách Đông Nam cửa Hàm Luông/Bến Tre khoảng 17 hải lý, tàu cá BT 92335 TS/09 LĐ bị tàu không rõ số hiệu đâm chìm, 09 lao động được tàu cá hoạt động gần cứu an toàn, các cơ quan chức năng đang điều tra xác minh vụ việc.

– 13h00 ngày 08/12, khu vực biển hòn Nứt Đất, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Quang Quỳnh, ngư dân bè mảng không BKS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 05 CBCS/01 xuồng và huy động các phương tiện gần khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Vụ việc tàu cá QNg 90887 TS/08LĐ bị hỏng máy tại khu vực Nam đảo Đá Bông Bay/QĐ.Hoàng Sa (tiếp theo báo cáo số 543/BC-CHCN, ngày 06/12, hiện tại tàu đã khắc phục được sự cố và đang di chuyển vào bờ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ cháy rừng, hỗ trợ ngư dân, tàu cá gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong