Báo cáo ngày 08/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày 08/3/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 118/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/3/2020

(Tính đến 17h00 ngày 08/3/2020)

 

  1. Hỏa hoạn

22h00 ngày 07/3, tại ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An xảy ra cháy cơ sở thu mua phế liệu (diện tích 2000m2), không thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.  Địa phương huy động 06 Dân quân và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 01h00 ngày 08/3.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 13h30 ngày 06/3, tại 16006’N-110036’E (cách Đông Bắc đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 92 hải lý), tàu cá BĐ 91031 TS/04 LĐ bị hỏng máy. Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá cùng tổ đội và hoạt động gần đến hỗ trợ.

– 23h40 ngày 07/3, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận và cấp cứu 03 ngư dân tàu cá QNg 95036 TS bị tại nạn, do nổ bình ga (Trần Tùng, SN 1979; Nguyễn Bảo Đông, SN 1988; Trần Thành Viên, SN 1986). Bệnh xá đảo đã tiến hành cấp cứu các nạn nhân, đến 06h00 ngày 08/3, nạn nhân Trần Thanh Viên đã ổn định tiếp tục theo tàu đi khai thác hải sản, còn 02 nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tại đảo.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn; hỗ trợ các ngư dân bị tai nạn và tàu cá  bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Ngô Quý Đức