Báo cáo ngày 08/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 156 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 133.736.008 người; số người tử vong 2.902.156 người; số người hồi phục 107.868.584 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.659 ca; điều trị khỏi 2.429 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 195 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 36.682 ca.

2. Hỏa hoạn

– 04h30 ngày 08/4, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, làm 02 người bị bỏng, nguyên nhân do bất cẩn khi sử dụng lửa. Địa phương huy động 20 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 05h05 cùng ngày.

– 08h30 ngày 08/4, tại xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 13 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 09h30 ngày 07/4, tại cầu cảng số 01 Tiên Sa/Đà Nẵng, tàu Prince of Tokyo có thuyền viên Roquedennis (1972), quốc tịch Pilippin trượt chân ngã tử vong. Biên Phòng Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

– 11h00 ngày 07/4, Quân y nhà giàn DK1/9 thuộc bãi Ba Kè tiếp nhận sơ cứu ngư dân Nguyễn Văn Dũng của tàu cá KH 99789 do tai nạn lao động bị đứt 03 ngón tay và dập mu bàn tay đồng thời hướng dẫn tàu đưa bệnh nhân về đảo Trường Sa để điều trị. Lúc 12h10 cùng ngày tàu rời nhà giàn DK1/9 đến đảo Trường Sa.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cấp cứu ngư dân bị tai nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu