Báo cáo ngày 08/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 202/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 157.561.260; số người tử vong 3.284.409; số người hồi phục 135.861.908.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 3.152; điều trị khỏi 2.560; tử vong 35; đang điều trị 557, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 42.293.

2. Hỏa hoạn: 17h30 ngày 07/5, tại nhà Số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân (nhà ở kiêm sản xuất nến thắp). Hậu quả: 08 người tử vong. Nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 12 Dân quân và 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm, cứu nạn

– 07h00 ngày 07/5, tại 120 07N-1120 57E (cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây/quần đảo Trường Sa khoảng 93 hải lý), tàu cá PY 96274 TS/05 LĐ bị gãy trục láp, thả trôi. Đến 14h00 ngày 08/5, Biên phòng Phú Yên đã phối hợp với chủ tàu huy động được tàu cá PY 91049 TS đang trên đường đến hỗ trợ.

– 12h20 ngày 07/5, tại 120 35N-1100 07E (cách Đông Nam mũi Đại Lãnh/Phú Yên khoảng 45 hải lý), tàu cá PY 92584 TS/04 LĐ bị gãy trục láp, thả trôi. Biên phòng Phú Yên phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động tàu cùng tổ và các tàu cá địa phương đến hỗ trợ nhưng chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá, ngư dân tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức