Báo cáo ngày 08/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1024 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 517.076.499; tử vong 6.275.922; điều trị khỏi 471.763.844.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.673.915; điều trị khỏi 9.318.525; tử vong 43.055; đang điều trị 1.312.335.

2. Hỏa hoạn: 17h20 ngày 07/5, xảy ra cháy Phòng 2501, chung cư Hyundai tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Hà Đông điều 20 người (Bộ đội 10, Dân quân 10), phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 18h15 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h00 ngày 08/5, cách Đông Nam cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 24 hải lý, tàu cá QB 92688TS/03LĐ bị phá nước chìm; 03 ngư dân được tàu cá QB 92320 TS hoạt động gần cứu vớt an toàn.

– 07h30 ngày 08/5, Vùng 4/Hải quân điều tàu KN 472 đưa bệnh nhân Nguyễn Văn Trọng (SN 1991), ngư dân tàu cá BTh 98804TS, bị giảm áp do lặn sâu, tiên lượng nặng, về đảo Trường Sa, đến 12h00 bệnh nhân được đưa vào điều trị tại bệnh xá đảo.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ người bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong