Báo cáo ngày 08/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 251 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h00 ngày 08/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 174.383.928; số người tử vong 3.752.283; số người hồi phục 157.756.123.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 9.103; điều trị khỏi 3.509; tử vong 53; đang điều trị 5.541, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 184.003.

2. Thiên tai: Ngày 08/6 trên địa bàn 04 xã (Nậm Kè, Mường Nhé, Chung Trải, Mường Toong) của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên mưa to kèm giông lốc làm sập và tốc mái 29 nhà dân, 01 Trạm y tế, hư hại 6,8ha lúa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 20h25 ngày 07/6, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xảy ra cháy 98m2 lò sấy gỗ của công ty TNHH Huy Phong thuộc cụm công nghiệp làng nghề Ái Tử, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h15 cùng ngày.

– 02h29 ngày 08/6, tại xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 02h40 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế báo cáo kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu