Báo cáo ngày 08/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 287 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/6/2022)

1. Thiên tai

– 08h30 ngày 07/6, tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mưa lớn làm sạt lở 150m2 đất bờ kênh, sập 03 nhà dân. Ban CHQS huyện Châu Thành điều 11 CBCS và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

Ngày 07/6 (tính đến 21h00), tại các huyện Mai Sơn, Mường La, Yên Châu, Sông Mã và tp.Sơn La, tỉnh Sơn La xảy ra mưa to làm ngập 67 nhà dân (tp.Sơn La 65, Yên Châu 02); 70,2ha hoa màu (tp.Sơn La 41,7; Yên Châu 16,1; Mường La 2,8; Sông Mã 9,6); 2,8ha ao, hồ (Yên Châu 2,3; Sông Mã 0,5); sạt lở 800m3 đất (tp.Sơn La 50, Mường La 350, Sông Mã 400); 60m đường giao thông liên xã (Tà Lèng/Mường La) và ngập úng cục bộ một số điểm trên các tuyến đường tp.Sơn La, các huyện Yên Châu, Mường La, Sông Mã. Biên phòng tỉnh Sơn La điều 30 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 12h45 ngày 08/6, tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ xảy ra cháy 84m2 cơ sở sửa xe, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Cờ Đỏ điều 30 CBCS và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 13.55 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 00h30 ngày 08/6/2022, cách Nam cảng cá Cà Ná/Ninh Thuận khoảng 20 hải lý, tàu NT 90845 TS có ngư dân Trần Văn Hoàng (SN 2001) rơi xuống biển, mất tích. Biên phòng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với cơ quan chức năng thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức