Báo cáo ngày 08/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 348 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 08/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 08/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 220.996.109; tử vong 4.299.870.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 205.656; điều trị khỏi 66.637; tử vong 3.250; đang điều trị 135.769.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn: 21h00 ngày 07/8, tại bản Xà Hồ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, xảy ra cháy 06 nhà dân, nguyên nhân do nổ bình ga. Địa phương huy động 42 Bộ đội, 20 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 01h10 ngày 08/8.

2.2. Cháy rừng: 20h00 ngày 07/8, tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 02ha rừng keo, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Bộ đội, 11 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h45 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

07h00 ngày 07/8, cách Tây Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 02 hải lý, tàu hàng Minh Khang CR 59/07TV bị hỏng bánh lái, mắc cạn, 07 TV được tàu cá của ngư dân cứu đưa vào bờ an toàn. Trên tàu có 05 tấn dầu DO, hiện tại Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ tràn dầu.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ