Báo cáo ngày 09/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 159 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 09/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 09/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 134.564.537 người; số người tử vong 2.915.915 người; số người hồi phục 108.347.410 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.669 ca; điều trị khỏi 2.429 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 205 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 36.682 ca.

2. Thiên tai

– 16h00 ngày 07/4, tại xóm Nà Rào, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao bằng, xảy ra 01 vụ sạt lở đất, đá khoảng 30m. Hậu quả: không thiệt hại về người, 01 nhà dân bị hỏng, Biên phòng tỉnh Cao Bằng điều 10 CBCS phối hợp lực lượng địa phương di dời tài sản, khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

– 18h00 ngày 08/4, tại xã Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP Cao bằng, tỉnh Cao Bằng, xảy ra mưa dông, lốc. Hậu quả: 01 người dân bị thương, tốc mái 17 nhà dân. Địa phương huy động 17 Dân quân, phối hợp lực lượng tại chỗ đưa người bị thương đi cấp cứu và khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 17h25 ngày 08/4, tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do bất cần trong sử dụng lửa. Địa phương huy động 22 người (Bộ đội 15, Dân quân 07), phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 18h15 cùng ngày.

– 04h00 ngày 09/4, tại xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, xảy ra cháy cửa hàng thu mua hải sản, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 07 Dân quân, phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

Tàu cá KH 99789 có 01 ngư dân bị tai nạn lao động (tiếp theo báo cáo số 156/BC-VP ngày 08/4/2021). Lúc 08h00 ngày 08/4, tàu đã đưa bệnh nhân đến bệnh xá đảo Trường Sa để điều trị.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. N10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu