Báo cáo ngày 09/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 09/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 243 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 09/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 09/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 517.360.459; tử vong 6.276.541; điều trị khỏi 472.133.414.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.676.184; điều trị khỏi 9.318.525; tử vong 43.056; đang điều trị 1.312.537.

2. Hỏa hoạn

– 11h50 ngày 08/5, tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xảy ra cháy 1.500m2 nhà máy xử lý rác thải, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h00 ngày 09/5.

– 03h09 ngày 09/5, tại phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, xảy ra cháy quán Bar Window, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 07h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn

09h20 ngày 09/5, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Chương Văn Minh (SN 1989), ngư dân tàu cá BTh 97775 TS, chuẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 19, bệnh xá đảo tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa, hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định đang được theo dõi và điều trị tại đảo.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức