Báo cáo ngày 09/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 253 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 09/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h00 ngày 09/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 174.751.298; số người tử vong 3.762.901; số người hồi phục 158.163.043.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 9.505; điều trị khỏi 3.549; tử vong 55; đang điều trị 5.901, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 184.003.

2. Thiên tai

– 07h00 ngày 09/6 trên địa bàn 02 xã (Tân Hưng, Mỹ Đức), huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, mưa to kèm giông lốc làm sập và tốc mái 09 nhà dân. Địa phương huy động 18 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 07h50 ngày 09/6 tại ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở 180m2 đất bờ sông. Địa phương huy động 05 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 20h30 ngày 08/6, tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

– 22h15 ngày 08/6, tại Thôn 1, xã Kim Lam, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 12 Dân quân, 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 22h40 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế báo cáo kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức