Báo cáo ngày 09/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/7/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 307 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 09/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 09/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 186.357.765; số người tử vong 4.026.904; số người hồi phục 170.496.169.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 25.419; điều trị khỏi 8.950; tử vong 105; đang điều trị 16.36 4, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 245.629.

2. Hỏa hoạn

– 01h15 ngày 09/7, tại phường Tân Vĩnh Hiệp/Tân Uyên/Bình Dương xảy ra cháy 1.700m2 nhà xưởng của 02 Công ty (Hào Trung Kiệt và Kiệt Nghĩa), nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 30 người (Dân quân 06, lực lượng khác 24), 10 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

– 02h25 ngày 09/7, tại Số 36 Nguyễn Trãi/Tân An/Ninh Kiều/ Cần Thơ xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 30 người và 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 02h40 cùng ngày.

– 04h40 ngày 09/7, tại xã Tân Triều/Thanh Trì/Hà Nội xảy ra cháy kho xưởng tư nhân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 15 người (Bộ đội 05, Dân quân 10), 10 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 06h10 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngày 08/7, tại cảng Cái Lân, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuyền viên TANDEL MUKESHUMAR (1993) quốc tịch Ấn Độ của tàu Jan Kamdhenu (Panama) bị đau bụng. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với y tế địa phương đưa bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy/Quảng Ninh cấp cứu kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia dập tắt các vụ hỏa hoạn, cấp cứu người bị bệnh và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *