Báo cáo ngày 09/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 09/9/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 449/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/9/2020

(Tính đến 17h00 ngày 09/9/2020)

                                                            

  1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 (tính đến 04h30 ngày 09/9).

1.1. Tình hình dịch trên Thế giới

Trên thế giới có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc: 27. 743.743 người; số người tử vong: 901.936 người; số người hồi phục: 19.834.769 người.

1.2. Tình hình dịch tại Việt Nam

Tổng số bị nhiễm Covid-19: 1.054 ca. Trong đó: tử vong 35 ca, đã được chữa khỏi 868 ca, đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện 151 ca.

Tổng số tiếp súc gần và đang được điều trị cách ly theo dõi: 37.474

1.3. Số công dân cách ly tại đơn vị Quân đội và địa phương

  1. Tổng tích lũy cả nước:

+ Đã cách ly: 463.902 người;

+ Hết cách ly: 443.110 người;

+ Hiện đang cách ly: 20.792 người.

  1. Số công dân cách ly tại đơn vị Quân đội

Quân đội triển khai 174 điểm tiếp nhận công dân để cách ly, trong đó có: 78 điểm hiện đang có công dân cách ly.

– Tổng tích lũy:

+ Đã cách ly: 114.827 người;

+ Hết cách ly: 107.734 người;

+ Hiện đang cách ly: 7.093 người.

  1. Số công dân cách ly tại địa phương

+ Đã cách ly: 349.075 người;

+ Hết cách ly: 335.376 người;

+ Hiện đang cách ly: 13.699 người.

  1. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tàu cá TH 90085TS/10 LĐ, bị hỏng máy, thả trôi ngày 07/9, cách Đông Nam Lạch Trào/Thanh Hóa khoảng 53 hải lý (tiếp theo báo cáo số 1618/BC-CHCN ngày 08/9): 08h00 ngày 09/9, chủ tàu đã huy động được tàu cá TH 90939 TS đến lai dắt về cảng Hới/TP.Sầm Sơn/ Thanh Hóa an toàn lúc 13h42 cùng ngày.

– 19h00 ngày 08/9, tại 17034’N-107005’E (cách Đông cửa Gianh/Quảng Bình khoảng 38 hải lý), tàu QB 98253 TS/04 LĐ bị sóng đánh chìm. 04 ngư dân bị nạn được tàu cá QB 93711 TS cứu vớt an toàn.

– 19h30 ngày 08/9, tại 13042’N-111055’E (cách Đông Quy Nhơn/Bình Định khoảng 155 hải lý), tàu cá BĐ 96129 TS/04LĐ, bị gãy chân vịt, thả trôi. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: BTM Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực biết, có biện pháp trợ giúp. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải.

– 02h00 ngày 09/9, tại 10040’N-110020’E (cách Đông Phú Quý/Bình Thuận khoảng 80 hải lý), tàu cá QNg 95618 TS/27 LĐ bị tàu không rõ số hiệu đâm chìm, 26 người được tàu PY 96734 TS cứu vớt (03 người bị thương nặng), 01 người mất tích. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu:   Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, kết nối tư vấn y tế, điều tàu SAR đi tiếp nhận cấp cứu ngư dân bị thương; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm người mất tích; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang hoạt động gần khu vực biết, tăng cường quan sát phát hiện, cứu vớt. Lúc 09h09 tàu SAR 272 cùng kíp bác sỹ xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn. Dự kiến 00h30 ngày 10/9 tiếp cận tàu PY 96734 TS tiếp nhận người đưa về bờ cấp cứu.

– 04h00 ngày 09/9, tại 19005’N-106041’E (cách Đông cửa Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 54 hải lý), tàu cá NA 95093 TS/07LĐ, bị mất chân vịt, thả trôi. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: BTM Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực biết, có biện pháp trợ giúp. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ cứu nạn ngư dân, tàu cá gặp sự cố trên biển. Điều tàu SAR 272 đi tiếp nhận, cấp cứu các ngư dân tàu cá QNg 95618 TS bị đâm chìm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Sơn