Báo cáo ngày 10/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 10/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 10/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 10/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 225 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 401.848.214; tử vong 5.785.134; điều trị khỏi 321.584.320.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.404.651; điều trị khỏi 2.196.602; tử vong 38.614; đang điều trị 196.435.

2. Hỏa hoạn

– 05h00 ngày 10/02, tại phường An Hòa, Tp.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xảy ra cháy 01 cửa hàng bán quần áo, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h00 cùng ngày.

– 06h10 ngày 10/02, tại xã Hà Môn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 07h05 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

00h00 ngày 10/02, cách Đông Nam mũi Vùng Tàu khoảng 56 hải lý, tàu cá NT 91018 TS/20 LĐ, bị hỏng máy, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng huy động các phương tiện hoạt động gần tàu bị sự cố biết, hỗ trợ. Lúc 09h00 tàu BTh 99592 TS xuất phát từ cảng La Gi/Bình Thuận đi hỗ trợ, dự kiến 18h30 cùng ngày tiếp cận tàu bị sự cố.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong