Báo cáo ngày 10/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 10/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 10/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 10/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 451.382.493; tử vong 6.044.054; điều trị khỏi 386.163.674.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 4.909.089; điều trị khỏi 2.855.214; tử vong 41.086; đang điều trị 2.012.789

2. Cháy rừng

11h45 ngày 10/3, tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, xảy ra cháy 0,5ha rừng keo, bạch đàn, nguyên nhân đang được điều tra. Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang điều động 35 Bộ đội, 30 Dân quân, 01 xe cứu hỏa phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 12h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

01h30 ngày 09/03, cách Nam Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 231 hải lý, ngư dân Nguyễn Đình Thanh (SN 1974) của tàu cá BĐ 96998 TS rơi xuống biển, mất tích. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực ngư dân mất tích tăng cường quan sát phát hiện cứu nạn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong