Báo cáo ngày 10/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 160 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 10/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h00 ngày 10/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 135.338.376 người; số người tử vong 2.929.315 người; số người hồi phục 108.904.960 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.683 ca; điều trị khỏi 2.429 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 219 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 37.938 ca.

2. Thiên tai

– Ngày 09/4, tại địa bàn các huyện Chợ Mới, An Phú, Châu Thành, tỉnh An Giang xảy ra dông lốc, làm tốc mái 06 nhà dân, sập 01 phòng học, hư hỏng 5.000m2 hoa màu. Địa phương huy động 30 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

– Đêm 09/4, tại 02 huyện: Mường Khương, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to kèm theo dông lốc, làm tốc mái 23 nhà dân, ngập úng 04ha hoa màu. Biên phòng tỉnh Lào Cai điều 10 CBCS tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Thủy nội địa: 06h00 ngày 09/4, tại cầu Thuận Phước, TP.Đà Nẵng. Nguyễn Thị Thái SN 1972 bị đuối nước. Biên phòng TP.Đà Nẵng điều 06 CBCS/01 xuồng cứu vớt an toàn.

3.2. Trên biển: 16h04 ngày 09/04, tại 09014’N-110054’E (cách Tây Tây Bắc bãi Đá Lát/QĐ Trường Sa khoảng 60 hải lý), tàu cá NT 90414TS/05 LĐ bị hỏng máy thả trôi, khu vực có gió Đông Bắc cấp 4. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Ninh Thuận, Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cùng tổ đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực biết để có biện pháp trợ giúp; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải. Đến 11h00 ngày 10/4, Chủ tàu đã huy động được tàu NT 90745 TS xuất phát từ bãi Đá Lát đi hỗ trợ. Dự kiến 19h00 cùng ngày tiếp cận tàu bị nạn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu vớt người gặp nạn và hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu