Báo cáo ngày 10/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 308 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 10/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 10/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 186.854.136; số người tử vong 4.035.448; số người hồi phục 170.906.778.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 27.400; điều trị khỏi 8.984; tử vong 110; đang điều trị 18.306, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 245.629.

2. Thiên tai

– Ngày 09/7, trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ 200 nhà dân, 63 ha hoa màu, ách tắc giao thông trên tỉnh lộ 37. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– Ngày 10/7 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở 324 m2 đất bờ sông (Hậu Giang 264 m2, Đồng Tháp 60 m2), sập 01 nhà dân (Hậu Giang), các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 01h53 ngày 10/7, tại Khu 6, đường Giếng Đáy,Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 30 người, 06 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

– 11h10 ngày 10/7, tại phường Hiệp Bình Chánh,Tp.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 người, 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 12h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ