Báo cáo ngày 11/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 11/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 11/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 107.871.473 người; số người tử vong 2.365.249 người; số người hồi phục 80.035.509 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.128 ca; điều trị khỏi 1.483 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 591 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 114.796 người.

2. Thiên tai

17h00 ngày 10/02, tại ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra sạt lở 300m2 đất bờ sông Hậu. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức di dời người, tài sản của hai hộ dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

15h30 ngày 10/02, tại 11052’N-114016’E (cách Tây Nam đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 04 hải lý), tàu cá BĐ 96012 TS/04 LĐ, bị hỏng hộp số, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định, Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng; Hải quân, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố. Lúc 17h20 ngày 10/02, tàu KN 462/Hải Quân đang trực tại đảo Đá Nam/QĐ Trường Sa xuất phát đi hỗ trợ tàu bị sự cố, đến 20h00 cùng ngày đã đưa 04 ngư dân và lai kéo tàu cá BĐ 96012TS vào khu neo đậu Song Tử Tây an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả sạt lở đất, hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *