Báo cáo ngày 11/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 11/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 225 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 406.655.450; tử vong 5.809.470; điều trị khỏi 326.842.034.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.430.683; điều trị khỏi 2.206.594; tử vong 38.688; đang điều trị 185.401.

2. Hỏa hoạn

04h51 ngày 11/02, tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 12h50 ngày 10/02, cách Đông Nam cảng Quy Nhơn/Bình Định khoảng 09 hải lý tàu vận tải Khánh Linh va chạm với tàu cá PY 94453 TS/03 LĐ làm tàu cá PY 94453 TS bị chìm, 03 lao động được tàu Vận tải Khánh Linh cứu an toàn. Biên phòng Bình Định phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

– 19h45 ngày 10/02, cách Cửa Đại/Quảng Nam khoảng 03 hải lý, Nguyễn Phan, SN 1950, ngư dân tàu cá QNa 02520 TS bị tại biến. Biên phòng Quảng Nam điều 06 CBCS/01 ca nô hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

– Vụ việc, tàu cá NT 91018 TS/20 LĐ, bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số 87/BC-VP ngày 10/02). Lúc 11h10 ngày 11/02, tàu cá BTh 99592 TS đã lai kéo tàu bị nạn về đến cảng La Gi/Bình Thuận.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong