Báo cáo ngày 11/10/2015 (Tính đến 17h30 ngày 11/10/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  363  /BC-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/10/2015

(Tính đến 17h30 ngày 11/10/2015)


          1. Thiên tai

18h00 ngày 09/10, tại ngầm Dốc Rùa, xã A Ting, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam do mưa to, lũ quét cuốn trôi làm mất tích 01 người. Địa phương huy động 56 người (DQTV 35, lực lượng khác 21) tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

2.1. Lúc 01h55 ngày 11/10/2015                    , tại 17008’N – 107020’E (cách Tây đảo Cồn Cỏ/Quảng Trị khoảng 02 hải lý), tàu vận tải An Phú Khang 079/10 thuyền viên, chở 1.500 tấn phân đạm từ Đồng Nai đi Hải Phòng bị thủng nước vào buồng máy, tàu chìm, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Lúc 05h30 cùng ngày, BTL Cảnh sát biển điều tàu CSB 2015 đến phối hợp với tàu cá QNg 92670 TS cứu vớt 10 thuyền viên trên an toàn.

2.2. Lúc 10h00 ngày 11/10/2015, tại 17034N – 108053E (cách Bắc Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 95 hải lý), tàu cá QNg 94958 có 01 thuyền viên bị chân vịt đánh vào chân bị thương mất máu, tàu đề nghị cứu nạn; nhưng do biển động, ngược sóng tàu SAR không ra được, Văn phòng UBQG TKCN chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam giữ thông tin liên lạc, tư vấn Y tế và hướng cho tàu cá QNg 94958 TS chở nạn nhân về bờ; dự kiến khoảng 24h00 cùng ngày tàu về đến Đà Nẵng.

2.3. 10h00 ngày 11/10/2015, tại khu vực biển Mũi Nhồi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tàu cá ĐNa 20650/04 LĐ có 01 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích. Hải đội 2/Đà Nẵng đã điều tàu BP 08-04-04/10 CBCS phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình