Báo cáo ngày 11/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 553/BC-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 11/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 11/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 269.470.277; tử vong 5.312.606; điều trị khỏi 242.389.485;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.382.272; điều trị khỏi 1.052.341; tử vong 27.402; đang điều trị 302.529.

2. Hỏa hoạn, sập

2.1. Hỏa hoạn: 11h40 ngày 10/12, tại Phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 12h50 cùng ngày.

2.2. Sập hầm khai thác khoáng sản (tiếp theo Báo cáo số: 552/BC-VP ngày 10/12). 07h30 ngày 11/12, Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin/Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam điều 08 người/12 phương tiện đi cứu nạn.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h15 ngày 10/12, Trần Văn Minh SN 1986, ngư dân tàu cá BĐ 97832 TS bị tai nạn lao động, bệnh xá đảo Song Tử Tây đã khám, cấp thuốc và theo dõi tại đảo.

– 16h10 ngày 10/12, tại khu vực biển cách Cửa Lân/Tiền Hải/Thái Bình khoảng 05 hải lý, Nguyễn Văn Tiến SN 1976, ngư dân tàu cá TB 91516 TS bị đột quỵ, tử vong. Biên phòng Thái Bình điều 05 CBCS/01 xuồng hỗ trợ đưa thi hài bệnh nhân vào bờ bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, khắc phục hậu quả sự cố sập hầm, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong