Báo cáo ngày 11/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 445 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/9/2022)

1. Thiên tai: 20h30 ngày 10/9, tại tỉnh An Giang xảy ra lốc xoáy làm sập, tốc mái 49 nhà dân (Tịnh Biên: 36, Châu Phú: 5, Tri Tôn: 8). Bộ CHQS tỉnh điều 15 Bộ đội và 35 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 16h30 ngày 10/9, tại xã Thành Văn, huyện Thanh Oai, tp.Hà Nội xảy ra cháy xưởng sản xuất đệm sau đó cháy lan sang khu nhà ở của gia đình làm 03 người chết (Vũ Thị Vi-1993, Nguyễn Kim Anh-2017, Nguyễn Trọng Gia Huy-2018), nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện điều 10 Bộ đội và 20 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày.

– 04h28 ngày 11/9, tại xã Bình Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xảy ra cháy 01 nhà dân làm 01 người chết (Trần Bích Tuyền-2016), 01 người bị thương (Trần Thị Thiệp-1967), nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ tàu Hà An 01 (tiếp theo Báo cáo số 444/BC-VP ngày 10/9). 21h30 cùng ngày, Biên phòng tỉnh Thái Bình phối hợp Cảng vụ Thái Bình và các cơ quan liên quan giám sát, lai dắt tàu vào cảng Hải Hà neo đậu an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ