Báo cáo ngày 12/11/2016 (Tính đến 17h00 ngày 12/11/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 611/BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/11/2016

(Tính đến 17h00 ngày 12/11/2016)

1. Hỏa hoạn

23h45 ngày 10/11, tại xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất quan tài tư nhân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tự dập cháy và khắc phục hậu quả.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. 05h00 ngày 12/11, tại 06057N – 106022E (cách Nam Tây Nam Côn Đảo/Bà Ria-Vũng Tàu khoảng 100 hải lý), tàu cá BV 5149 TS/10 LĐ có 01 ngư dân bị thương vào vai, cằm, máu ra nhiều. Hiện tại tàu đang chạy về Côn Đảo. Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, giữ liên lạc với tàu, yêu cầu tàu chạy về đảo, giàn khoan, hoặc về bờ nơi gần nhất để kịp thời cấp cứu nạn nhân; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bà Rịa-Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng, hướng dẫn tàu chạy về Côn Đảo để cấp cứu nạn nhân và chỉ đạo y tế của Côn Đảo sẵn sàng cấp cứu nạn nhân khi tàu đến. Dự kiến sáng ngày 13/11 tàu sẽ đến Côn Đảo.

        2.2. Về vụ tàu cá BĐ 95378 TS/05 LĐ, bị hỏng máy không khắc phục được, thả trôi (tiếp theo báo cáo số 610/BC-VP ngày 11/11): Đến 21h40 ngày 11/11, tàu BP 32-06-02/09 CBCS đã lai kéo tàu bị nạn về cảng Quy Nhơn/Bình Định an toàn.

        2.3. Về vụ tàu cá QNg 94740 TS, có 03 lao động bị rơi xuống biển mất tích (tiếp theo báo cáo số 599/BC-VP ngày 03/11): Đến 08h20 ngày 12/11, công tác tìm kiếm 03 thuyền viên mất tích không có kết quả và không có thông tin gì thêm, địa phương và chủ tàu thông báo dừng công tác tìm kiếm; tiếp tục phát thông báo hàng hải.

2.4. 18h30 ngày 10/11, tại cửa Rạch Gốc/Cà Mau tàu BT 99117 TS có một thuyền viên do bất cẩn ngã đập vào thành tàu tử vong. Gia đình đưa về mai táng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.     

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ