Báo cáo ngày 12/12/2015 (Tính đến 17h30 ngày 12/12/2015)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:          /BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/12/2015

(Tính đến 17h30 ngày 12/12/2015)

Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

1. Vụ tàu cá TH 91567 TS/09 LĐ (tiếp theo báo cáo số 432/BC-VP ngày 10/12/2015): Lúc 10h30 ngày 12/12, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhất trí với đề nghị tạm dừng tìm kiếm 04 ngư dân tàu cá TH 91567 TS còn mất tích do chìm tàu ngày 05/12 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam sau 07 ngày tìm kiếm không có kết quả và yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam chỉ đạo tàu SAR 411 (chỉ huy hiện trường) cho phép các tàu đang tìm kiếm tại hiện trường tạm dừng tìm kiếm, đồng thời tiếp tục phát thông báo hàng hải cho các phương tiện hoạt động tại khu vực tăng cường cảnh báo, phát hiện nạn nhân và sẵn sàng tổ chức lại hoạt động tìm kiếm khi có thông tin mới về vụ việc; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng và địa phương liên quan thông báo thông tin về tàu cá bị nạn trên cho các phương tiện và ngư dân hoạt động trong khu vực biết để tăng cường quan sát, phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

          2. 16h30 ngày 08/12, tại 18000’N-117010’E (cách Đông Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 540 hải lý), tàu cá BĐ 95046 TS, có 01 ngư dân bị co giật. Thuyền trưởng đề nghị được trợ giúp. Ngày 08/12, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy vào nơi gần nhất để cấp cứu bệnh nhân; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng duy trì liên lạc, có biện pháp hỗ trợ tàu cá trên. 08h15 ngày 11/12, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 412 đi cứu nạn. 20h15 cùng ngày tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu BĐ 95046 TS, tiếp nhận bệnh nhân đưa về đến cảng Đà Nẵng lúc 08h00 ngày 12/12, bàn giao cho cơ quan chức năng.

  3. 15h30 ngày 11/12/2015, tại 10006’N- 117000’E (cách Đông đảo Sinh Tồn Đông/QĐ Trường Sa khoảng 145 hải lý) tàu PY 92222 TS/10 LĐ có 01 ngư dân bị đau bụng nặng, chưa rõ nguyên nhân. Thuyền trưởng đề nghị giúp đỡ. Tần số liên lạc 7903 KHz. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc và hướng dẫn tàu đưa bệnh nhân về đảo Sinh Tồn để được cấp cứu điều trị; BTM Hải quân chỉ đạo đảo Sinh Tồn chuẩn bị công tác tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân và sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng duy trì liên lạc với tàu và có biện pháp phối hợp trợ giúp. Đến 15h40 ngày 12/12, tàu PY 92222 TS đã đưa bệnh nhân về đến đảo Sinh Tồn cấp cứu, điều trị kịp thời. 

          3. 12h30 ngày 10/12, tại 08006’N- 107021’E (cách Nam Đông Nam đảo Cồn Cỏ khoảng 02 hải lý), tàu cá Quảng Bình QB 92024 TS/06 LĐ bị sóng đánh chìm. Đồn Cồn Cỏ/Biên phòng Quảng Bình đã cử 03 CBCS, huy động 01 tàu cá của dân cứu 06 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCT TT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Hg10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Đức Nghĩa