Báo cáo ngày 12/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 554/BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 12/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 12/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 270.011.377; tử vong 5.318.327; điều trị khỏi 242.797.854;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.398.413; điều trị khỏi 1.053.425; tử vong 27.611; đang điều trị 317.377.

2. Hỏa hoạn

13h55 ngày 11/12, tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xảy ra cháy 480m2 cơ sở may mặc Trường Tín, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Châu Thành điều động 20 Bộ đội phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 15h50 cùng ngày.

– 13h25 ngày 12/12, tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 04 xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 21h00 ngày 11/12, cách Đông Bắc đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 120 hải lý, tàu cá QNg 96138 TS/15LĐ, bị hỏng máy, không khắc phục được, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì liên lạc với tàu và phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh Sát biển thông báo và huy các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

4. Đánh giá chung:Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong