Báo cáo ngày 12/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày 12/3/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 129 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/3/2020

(Tính đến 17h00 ngày 12/3/2020)

 

  1. Ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn

Ngày 12/3, BTL Quân khu 9 đã điều động 03 chuyến tàu/13 CBCS, vận chuyển 460m3 nước sạch cung cấp cho nhân dân các huyện Giồng Trôm, Châu Thành, tỉnh Bến Tre bị thiếu nước sạch do hán hán và xâm nhập mặn.

  1. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn: 20h30 ngày 11/3, tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, xảy ra cháy 01 nhà dân, hậu quả: 01 người tử vong (Vũ Thiên Phong, SN 2018), 02 người bị thương (Lương Thị Hiền, SN 1994; Vũ Đình Phong, SN 2013). Nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa gây cháy. Địa phương huy động 10 người tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h45 cùng ngày và khắc phục hậu quả.

2.2. Cháy rừng

– Ngày 09/3, tại thôn Mã Tía, TT Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 4,4ha rừng tái sinh và thảm thực vật. Nguyên nhân do người dân đốt nương gây cháy. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy.

– Ngày 12/3, tại phường Chí Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, xảy ra cháy 10ha rừng thông và phòng hộ. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động 416 người (Bộ đội 345, Dân quân 45, Lực lượng khác 26) và 07 phương tiện (01 xe chữa cháy và 06 xe ô tô), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

03h00 ngày 12/3, tại 17046’N-106044’E (cách Đông Đông Bắc cửa Gianh, Quảng Bình khoảng 12 hải lý), tàu cá QB 98138 TS/7LĐ va chạm với tàu hàng Bình Nguyên 19/10TV. Hậu quả tàu Bình Nguyên 19 bị chìm, tàu cá QB 98138 TS đã cứu vớt 10 người (09 người còn sống và 01 chết – Đào Duy Đăng), tàu cá QB 98138 TS đã đưa các nạn nhân tàu chìm về cửa Gianh/Quảng bình bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN có Công văn số 128/VP – TKCN ngày 12/3/2020 yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông Vận tải, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan cảnh báo an toàn hàng hải, theo dõi ngăn ngừa sự cố dầu tràn, trục vớt tàu Bình Nguyên 19 bị chìm tại Cửa Gianh/Quảng Bình.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng; trợ giúp tàu bị sự cố trên biển và hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân Bến Tre bị thiếu nước sinh hoạt do khô hạn, xâm nhập mặn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H09.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng