Báo cáo ngày 12/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 12/5/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:246 /BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 12/5/2018)

1. Thiên tai

 Ngày 11/5, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa to, làm ngập, úng cục bộ 62 hộ dân, hư hại 50 ha lúa và hoa màu, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 192 người (Bộ đội 30, Dân quân 62, lực lượng khác 100), tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

 15h00 ngày 11/5, tại số 1, đường Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội xảy ra cháy tầng hầm nhà B1 (tòa nhà đang thi công hoàn thiện) thuộc Bệnh viện Việt – Pháp, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 61 người (Bộ đội 02, Dân quân 09, lực lượng khác 50) và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h20 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá QNa 91468 TS/49 LĐ bị hỏng máy ngày 09/5/2018 (tiếp theo báo cáo số 245/BC-VP ngày 11/5): 06h40 ngày 12/5, tàu trôi tại 14008N-113058E, cách Đông Đông Bắc Quy Nhơn/Bình Định khoảng 280 hải lý, khu vực gió cấp 3-4. Sau 02 ngày địa phương huy động tàu trợ giúp không có kết quả. Ngày 12/5, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam có công văn số 86/BC-TKCN đề nghị Ủy ban hỗ trợ cứu nạn tàu cá QNa 91468 TS/49 LĐ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều ngay tàu SAR đi cứu nạn tàu cá trên; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng phối hợp trợ giúp tàu bị nạn. Lúc 10h00 cùng ngày, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn. Dự kiến 05h00 ngày 13/5 tiếp cận tàu bị nạn.

– Về vụ tàu cá BĐ 94047 TS/08 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 05h00 ngày 10/5, cách Đông Quy Nhơn/Bình Định khoảng 50 hải lý (tiếp theo báo cáo số 245/BC-VP ngày 11/5). Lúc 06h00 ngày 12/5 tàu bị sự cố đã được tàu BĐ 94046 TS lai kéo về đến Trạm Biên phòng Đề Ghi/Bình Định an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.    

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Ngô Quý Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *