Báo cáo ngày 12/6/2018 (Tính đến 17h00 ngày 12/6/2018)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 310/BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/6/2018

(Tính đến 17h00 ngày 12/6/2018)

1. Thiên tai

– Ngày 10-11/6, trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, mưa to gây ngập lụt 70 hộ dân. Địa phương huy động 83 người (Bộ đội 33, Dân quân 50) và 02 xuồng, 40 áo phao, 20 phao cứu sinh, giúp đỡ nhân dân di dời 34 hộ dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả.

– 22h30 ngày 11/6, tại khu vực biển hòn Ba Sao, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra giông lốc làm 01 ngư dân đi biển tự do bị rơi xuống biển mất tích. Địa phương huy động 40 người (Bộ đội 25; Dân quân 15) và 02 tàu, 01 xuồng, tổ chức tìm kiếm được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lúc 23h45 cùng ngày.

– 13h45 ngày 12/6, tại xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập 03 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 37 người (Bộ đội 07, Dân quân 30), giúp đỡ nhân dân tổ chức khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

14h30 ngày 12/6, tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, xảy ra cháy bốt điện (do hàn xì chân bốt điện gây nổ, cháy), làm 01 người bị bỏng (Mã Văn Lộc). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu nạn và khắc phục hậu quả   

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá NA 90349 TS/17 LĐ  bị hỏng máy chính, neo tại chỗ, cách Đông Đông Nam Cửa Hội/Nghệ An khoảng 80 hải lý (tiếp theo báo cáo số 308 BC-VP ngày 11/6): Tàu bị nạn cùng 17 ngư dân đã được tàu cá NA 90000 TS lai dắt về cảng Lạch Quèn/Nghệ An an toàn lúc 15h25 ngày 12/6.

– Ngày 10/6, tại 08000‘N-103030‘E (cách Đông Nam Hòn Khoai/Cà Mau khoảng 85 hải lý), tàu BT 97481 TS/06 LĐ bị sóng đánh chìm. Biên phòng Cà Mau huy động tàu cá BT 98439 TS đến cứu vớt các ngư dân tàu bị nạn an toàn.

– Ngày 11/6, tại 17040’N-115030‘E (cách Đông Nam đảo Linh Côn, QĐ.Hoàng Sa khoảng 175 hải lý), tàu BĐ 95220 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Biên phòng Bình Định kết nối giữ liên lạc với tàu bị nạn, thông báo và huy động các tàu cá cùng tổ đội và các tàu cá của địa phương hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn, nhưng chưa có kết quả.

– 0h00 ngày 12/6, tại khu vực biển gần đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, tàu cá QN 09400 TS/05 LĐ đang  hành nghề gặp dông lốc bị chìm. 05 ngư dân tàu bị nạn được tàu cá của ông Phạm Văn Tý gần khu vực cứu an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định; chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.      

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *