Báo cáo ngày 12/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 341 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/7/2022)

1. Thiên tai

– 07h30 ngày 11/7, tại địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái 10 nhà dân. Ban CHQS huyện An Minh điều 22 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 17h00 ngày 11/7, tại xã Phú Đông và thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xảy ra giông, lốc làm sập, tốc mái 08 nhà dân. Ban CHQS huyện Phước Long điều 04 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 09h00 ngày 12/7, tại thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xảy ra giông, lốc làm tốc mái 01 nhà dân. Ban CHQS huyện Phụng Hiệp điều 05 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 05h07 ngày 10/7, tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 85 hải lý, tàu cá BTh 97478TS/18 LĐ, bị mất liên lạc và tín hiệu giám sát hành trình. Chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, thông báo, huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị mất liên lạc tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm phương tiện bị mất liên lạc trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu