Báo cáo ngày 13/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 13/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 77/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/02/2020

(Tính đến 17h00 ngày 13/02/2020)

 

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

02h00 ngày 12/02, tại khu vực đường phân định Việt Nam – Indonexia, tàu cá BV 93986 TS có ngư dân Nguyễn Văn Phúc, SN 1987, bị tai nạn lao động (tình trạng bị dập bàn tay phải). Thuyền trưởng tàu đề nghị tàu KN 267 đang làm nhiệm vụ gần khu vực hỗ trợ cứu chữa. Tàu KN 267 đã tiếp nhận và sơ cấp cứu cho nạn nhân, tình trạng sức khỏe nạn nhân sau phẫu thuật ổn định. Theo đề nghị của chủ tàu cá BV 93986 TS, lúc 06h00 ngày 13/02, tàu KN 267 kết thúc nhiệm vụ trực, đã đưa nạn nhân về bờ  tiếp tục điều trị. Dự kiến 14h00 ngày 14/02 về đến Vũng Tàu.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Tàu KN 267/Quân chủng Hải quân hỗ trợ cấp cứu ngư dân tàu cá BV 93986 TS bị tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *