Báo cáo ngày 13/11/2016 (Tính đến 17h00 ngày 13/11/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 612/BC-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/11/2016

(Tính đến 17h00 ngày 13/11/2016)

1. Hỏa hoạn

15h50 ngày 12/11, tại nhà số 76, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh vải lụa, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 45 người (Bộ đội 05, Dân quân 30, lực lượng khác 10) và 02 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy lúc 16h20 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

        2.1. 21h30 ngày 09/11/2016, tại 07020’N – 108055’E (cách Tây Nam bãi Tư Chính/QĐ Trường Sa khoảng 42 hải lý), tàu cá BV 99299 TS/03 LĐ đang hành nghề khai thác thủy sản, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn quê ở Hòn Đất/ KiênGiang bị rơi xuống biển mất tích. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo, huy động các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

        2.2. Về vụ ngư dân tàu cá BV 5149 TS bị thương vào vai, cằm (tiếp theo báo cáo số 611/BC-VP ngày 12/11): Đến 07h10 ngày 13/11, tàu BV 5149 TS đã đưa nạn nhân về Côn Đảo/Bà Rịa – Vũng Tàu cấp cứu kịp thời, tình trạng nạn nhân ổn định.

        2.3. 21h00 ngày 11/11, tại 10009N – 107000E (cách Nam mũi Vũng Tàu khoảng 12 hải lý), tàu cá SG 3079 TS/06 bị tàu vỏ sắt (không rõ biển số) đâm chìm, làm 01 người chết, 05 lao động còn lại được tàu BTh 97660 TS cứu vớt an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.     

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ