Báo cáo ngày 13/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 495/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 13/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 13/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 253.268.613; tử vong 5.105.502, điều trị khỏi 229.071404;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.009.879; điều trị khỏi 856.211; tử vong 22.930; đang điều trị 130.738.

2. Thiên tai

16h00 ngày 12/11, tại Phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sạt lở 200m3 đất vùi lấp 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

3.1. Hỏa hoạn: 15h17 ngày 12/11, tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy.

3.2. Cháy rừng: 21h25 ngày 12/11, tại đồi Thiên Văn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng, xảy ra cháy 1.500m2 thảm thực vật, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 83 CBCS (Sư đoàn 363/QC.PKKQ: 60; Bộ CHQS quận Kiến An: 23) và 20 Dân quân phối hợp với 3 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 22h05 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

09h30 ngày 13/11, tại cầu cảng Hàm Tử/Bình Định, Nguyễn Trí Công SN 1976, bị ngạt khí tử vong khi lặn sửa chữa tàu cá, gia đình đưa về mai táng.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong