Báo cáo ngày 13/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 556/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 13/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 13/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 270.435.289; tử vong 5.322.196; điều trị khỏi 243.167.685;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.413.051; điều trị khỏi 1.054.720; tử vong 27.839; đang điều trị 330.492.

2. Hỏa hoạn

– 03h22 ngày 13/12, tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội xảy ra cháy 72m2 kho của Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h40 cùng ngày.

– 05h00 ngày 13/12, tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 200m2 xưởng sản xuất thú nhồi bông, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 08h15 cùng ngày.

– 17h50 ngày 12/12, tại phường Nhơn Hòa, thi xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, xảy ra cháy 1.000m2 xưởng Công ty cổ phần phát triển Lộc Phát, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 09 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 20h03 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ việc tàu cá QNg 96138 TS/15LĐ, bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số: 554/BC-VP ngày 12/12). 08h55 ngày 13/12, tàu cá QNg 98813 TS đã hỗ trợ lai kéo tàu bị sự cố về đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi.

4. Đánh giá chung:Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức