Báo cáo ngày 13/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 13/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày13/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 161.119.905; số người tử vong 3.346.652; số người hồi phục 139.933.765.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 3.679; điều trị khỏi 2.636; tử vong 35; đang điều trị 1.008, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 70.693.

2. Thiên tai: Ngày 12/5, trên địa bàn 03 huyện (Quang Bình, Mèo Vạc, Bắc Mê), tỉnh Hà Giang; huyện (Phong Thổ, Sìn Hồ), tỉnh Lai Châu; huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, xảy ra mưa to kèm dông lốc, hậu quả: Tốc mái 65 nhà dân, 01 Trường học (Lai Châu 02 nhà; Lào Cai 16 nhà, 01 Trường học; Hà Giang 47 nhà), hư hỏng 312 ha hoa màu. Địa phương huy động 575 người (Bộ đội 75, DQTV 200, lực lượng khác 300), giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 11h00 ngày 12/5, tại Khu phố 1, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Vùng 5 Hải quân điều 55 CBCS/02 xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 11h50 cùng ngày.

– 04h45 ngày 13/5, tại Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, xảy ra cháy cửa hàng phụ tùng xe máy Hoàng Long, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 06h00 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm, cứu nạn: 12h30 ngày 12/5, tại cửa cống Số 8, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, 05 học sinh lớp 7 (Trường THCS xã Giao An), đi tắm bị sóng cuốn ra biển, hậu quả: 02 người được cứu, 03 người mất tích. Địa phương huy động 80 người (Quân đội 15, DQTV 10, lực lượng khác 55), tổ chức tìm kiếm chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu