Báo cáo ngày 13/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 311/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 13/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 13/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 188.130.595; số người tử vong 4.056.972; số người hồi phục 172.058.938.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 33.648; điều trị khỏi 9.331; tử vong 125; đang điều trị 24.192.

2. Hỏa hoạn

– 16h30 ngày 12/7, tại đường Chánh Hưng, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 70m2 nhà dân, nguyên nhân do sơ suất khi sử dụng lửa. Địa phương huy động 08 Dân quân và 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 17h10 cùng ngày.

– 16h45 ngày 12/7, tại đường Dân Lập, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do sơ suất trong sử dụng lửa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 02 xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 18h40 cùng ngày.

– 19h30 ngày 12/7, tại Khu 5, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 2.000m2 xưởng chứa lốp xe ô tô của công ty TNHH Lâm Phú, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 409 người (Bộ đội 05, Dân quân 10, lực lượng khác 394), 27 xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 06h30 ngày 13/7.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lã Đại Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *