Báo cáo ngày 13/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 13/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 342 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 13/7/2022)

1. Thiên tai: Từ 16h00 ngày 11/7 đến 15h00 ngày 12/7, tại các huyện Phú Tân, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau triều cường dâng cao làm ngập 872 nhà dân, 10 ha ao nuôi tôm. Ban CHQS các huyện trên điều 175 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 01h00 ngày 13/7, tại phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy chợ Đọ Xá. Ban CHQS Tp. Bắc Ninh điều 30 Dân quân, phối hợp 09 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn:

– 14h30 ngày 12/7, tại khu vực cách cửa sông Dương Đông, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khoảng 50m, phương tiện (không BKS)/07LĐ, bị sóng đánh chìm. Biên phòng Kiên Giang điều 10 CBCS, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức cứu được 05 người, 02 người mất tích. Đến 06h10 ngày 13/7, đã vớt được thi thể 01 nạn nhân, hiện các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm và trục vớt phương tiện bị chìm.

– Tàu cá BTh 97478 TS/18LĐ bị mất liên lạc(tiếp theo Báo cáo số 341/BC-VP ngày 12/7). Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận báo cáo: Quá trình đánh bắt ngày 29/6 ngư dân Phạm Văn Hòa và Lê Dẫy về bờ. Lúc 08h45 ngày 13/7, BTL Cảnh sát biển điều tàu CSB 7011 xuất phát đi làm nhiệm vụ kết hợp tìm kiếm tàu và các ngư dân trên.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân tàu cá bị chìm và phương tiện bị mất liên lạc trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu