Báo cáo ngày 13/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 13/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 13/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 206.387.133; tử vong 4.350.663, điều trị khỏi 185.200.410.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 246.568; điều trị khỏi 85.154; tử vong 4.487; đang điều trị 156.927.

2. Thiên tai: Đêm 11/8 tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, xảy ra mưa to làm sập 01 nhà dân, hư hại khoảng 04 km đường đường giao thông liên xã. Biên phòng tỉnh Lao Cai điều 15 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 03h30 ngày 13/8, tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

– 05h00 ngày 13/8, tại phường Đồng Xuyên, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra 01 vụ hỏa hoạn làm cháy 04 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 05 Bộ đội, 15 Dân quân, 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 05h40 cùng ngày.

– 13h30 ngày 13/8 tại Km152 đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai (địa bàn xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), xảy ra cháy 01 xe bồn chở hóa chất (chưa rõ BKS), làm chết 01 lái xe (chưa rõ danh tính). Địa phương huy động 05 Bộ đội, 07 Dân quân tham gia khắc phục hậu quả.

4..Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *