Báo cáo ngày 14/12/2020 (Tính đến 17h30 ngày 14/12/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 616/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/12/2020

(Tính đến 17h30 ngày 14/12/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 14/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 215 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 72.691.995 người; số người tử vong 1.619.800 người; số người hồi phục 50.896.667 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.397 ca; điều trị khỏi 1.241 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 121; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 19.992 người.

2. Hỏa hoạn

08h40 ngày 14/12 xảy ra cháy 01 nhà dân ở phường 4, quân 3, tp. Hồ Chí Minh (không thiệt hại về người). Địa phương huy động 20 người (Dân quân: 08, lực lượng khác:12) và 03 xe cứu hỏa tổ chức dập tắt đám cháy lúc 09h35 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h30 ngày 13/12, tại khu vực Phao S2 (BĐ2)/cảng Nam Đình Vũ/tp. Hải Phòng tàu ANASSA quốc tịch Philippines/19TV bị mắc cạn. Biên phòng Hải Phòng điều tàu BP 02-11-01 và 05 CBCS phối hợp với cảng vụ Hải Phòng lai dắt tàu bị sự cố cập cảng Tân Vũ/Hải Phòng an toàn lúc 02h36 ngày 14/12.

– 13h30 ngày 13/12, tại 20010’N-107057’E (cách Đông Đông Bắc đảo Bạch Long Vỹ/tp. Hải Phòng khoảng 15 hải lý), tàu HP 90405TS/03 LĐ do ông Đinh Văn Trung SN 1979 trú tại: xã Phả Lễ/Thủy Nguyên/TP. Hải Phòng làm thuyền trưởng bị hỏng máy trôi dạt. Biên phòng Hải Phòng điều 02 tàu, 02 ca nô, 01 xuồng/29 CBCS hỗ trợ lai dắt tàu bị sự cố vào âu cảng Bạch Long Vỹ an toàn lúc 17h05 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, lai dắt tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ