Báo cáo ngày 14/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 216 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 14/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày14/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 161.846.155; số người tử vong 3.359.004; số người hồi phục 140.708.477.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 3.756; điều trị khỏi 2.657; tử vong 35; đang điều trị 1.064, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 77.648.

2. Thiên tai: 7h30 ngày 13/5, trên địa bàn 02 huyện (Đồng Hỷ, Phú Lương), tỉnh Thái Nguyên xảy ra dông lốc, hậu quả: Bị thương 01 người (Do cây đổ), tốc mái 16 nhà dân, sạt lở 10m3 đá. Địa phương huy động 52 người (Bộ đội 03; DQTV 49), giúp dân khắc phục hậu quả và di rời 04 nhà dân đến nơi an toàn.

3. Công tác tìm kiếm, cứu nạn: 01h00 ngày 14/05, tại khu vực cách Đông Nam đảo Núi Le/QĐ.Trường Sa khoảng 70 hải lý, 01 ngư dân của tàu cá QNa 91072TS bị liệt nửa người bên trái, thuyền trưởng đề nghị trợ giúp. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về đảo Núi Le để được hỗ trợ cứu chữa. BTM Hải quân chỉ đạo quân y trên đảo Núi Le sẵn sàng tiếp nhận cứu chữa bệnh nhân.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ ngư dân bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu