Báo cáo ngày 14/8/2015 (Tính đến 17h30 ngày 14/8/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 287 /BC-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/8/2015

(Tính đến 17h30 ngày 14/8/2015)

  Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển

  1. Về việc tàu vận tải Maritime 09/16 thuyền viên (tiếp theo báo cáo số 280/BC-VP ngày 11/8/2015): 15h30 ngày 14/8, tàu 960 kéo tàu bị nạn đến tọa độ 10o11’N-107o25’E (cách Đông Vũng Tàu khoảng 23 hải lý). Dự kiến 10h00 ngày 15/8 sẽ bàn giao tàu Maritime 09 tại khu vực Bãi trước Vũng Tàu.

  2. Về việc tàu cá BĐ 97157 TS/12 LĐ bị mắc cạn (tiếp theo báo cáo số 285/BC-VP ngày 12/8/2015): Lúc 11h50 ngày 14/8, tàu TS 06 đã đưa 12 ngư dân đến tọa độ 10o20’N-108o08’E (cách Đông Vũng Tàu khoảng 63 hải lý). Dự kiến 19h00 cùng ngày sẽ về đến bãi trước Vũng Tàu thả neo, 10h00 ngày 15/8 cập cảng Hải đoàn 129 bàn giao cho địa phương.

3. 06h40 ngày 14/8, tại 15048’N-113001′ E (cách  Đông  Đà Nẵng khoảng 273 hải lý), tàu cá ĐNa 90426 TS có ngư dân bị gãy gập tay, máu ra nhiều. Tàu đang chạy về bờ, tốc độ 5- 5,5 hải lý/giờ và yêu cầu được giúp đỡ khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, kết nối tư vấn y tế cho tàu, hướng dẫn tàu chạy về bờ; đồng thời sẵn sàng điều tàu SAR đi cấp cứu nạn nhân; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng duy trì liên lạc với tàu, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ, cấp cứu nạn nhân. Đến 10h00 cùng ngày Trung tâm PH TKCN Hàng hải khu vực II đã điều tàu SAR 412 đi cấp cứu nạn nhân. Dự kiến khoảng 23h00 cùng ngày sẽ tiếp cận.

4. 17h10 ngày 13/8, tại 10019’N-107011′ E (cách Tây Nam mũi Kỳ Vân/Long Điền/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 06 hải lý), tàu vận tải Trường Xuân 09 va chạm với tàu cá BĐ 11077 TS/02 LĐ làm 02 người rơi xuống biển, 01 người được cứu vớt an toàn còn 01 người bị nước cuốn trôi.

Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều 08 CBCS/01 tàu BP 13-98-01 ra hiện trường phối hợp với tàu Trường Xuân 09 tổ chức tìm kiếm. Đến 18h40 cùng ngày đã  cứu vớt thuyền viên còn lại. Tàu BP13-98-01 trở về căn cứ lúc 19h40 cùng ngày.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình