Báo cáo ngày 14/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 401 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 14/8/2022)

1. Hỏa hoạn

– Vụ việc cháy nhà dân tại phường Đài Sơn, tp.Phan Giang Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận (tiếp theo Báo cáo số 400 /BC- VP ngày 13/8). Lúc 10h15 ngày 14/8, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 03 nạn nhân mắc kẹt trong nhà (Đặng Thị Hà – SN 1989 và 02 con nhỏ – SN 2017 và SN 2021).

– 17h15 ngày 13/8, tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Đông Anh điều 10 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 23h00 ngày 13/8, tại khu vực cảng Quỳnh Cư, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng, Trần Hữu Đại (1981), thuyền trưởng tàu vận tải NĐ 3996 rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tp.Hải Phòng điều 03 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và tìm kiếm người gặp nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Đại tá Phạm Hải Châu