Báo cáo ngày 14/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 402 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 14/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 14/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 226.130.821; tử vong 4.653.230, điều trị khỏi 220.778.615.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 624.547; điều trị khỏi 385.778; tử vong 15.660; đang điều trị 223.109.

2. Thiên tai

– 15h30 ngày 13/9, trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm dông lốc làm tốc mái 06 nhà dân (Xuân Đài 03, Kim Thượng 02, Lai Đồng 01). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 04h00 ngày 14/9, trên địa bàn huyện Bảo Thắng và Mường Khương, tỉnh Lào Cai, mưa to kèm dông lốc làm tốc mái 19 nhà dân (Bảo Thắng 15, Mường Khương 04) và ngập úng 15ha hoa màu. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 20h55 ngày 13/9, tại khu vực biển xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu NB 6990 có ngư dân Nguyễn Ngọc Hà (1984) bị trượt chân rơi xuống biển, mất tích. Biên phòng Quảng Ninh điều 05 CBCS/01 xuồng tổ chức tìm kiếm, đến 15h15 ngày 14/9 đã tìm thấy thi thể ngư dân bàn giao cho gia đình.

– 02h30 ngày 14/9, tàu Mỹ An 01/17 TV (quốc tịch Việt Nam) đang neo tại khu vực cách Nam Tây Nam mũi Vũng Tàu khoảng 7,5 hải lý bị tàu Lisa Auerback/15TV (quốc tịch Liberia) đâm chìm, 17 thuyền viên được tàu Lisa Auerback cứu vớt an toàn. Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức trục vớt tàu bị chìm và triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ tràn dầu. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra giải quyết.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; các vụ tai nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Hải Châu