Báo cáo ngày 15/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 15/01/2020)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 37/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/01/2020

(Tính đến 16h30 ngày 15/01/2020)

 

  1. Hỏa hoạn

– 06h30 ngày 15/01, tại xã Võng A, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, làm 02 cháu chết (Hà Tuấn Vinh SN 2008 và Hà Tuấn Linh SN 2011). Địa phương huy động 39 người (Bộ đội 05, Dân quân 17, lực lượng khác 17) và 03 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 07h50 cùng ngày.

– 21h00 ngày 14/01, tại chợ Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xảy ra cháy 04 ki ốt bán hàng tạp hóa, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 85 người (Bộ đội 20, Dân quân 30, lực lượng khác 35) và 06 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 00h15 ngày 15/01.

– 10h45 ngày 15/01, tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng, xảy ra cháy nhà xưởng của Công ty giám định hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 100 người (Bộ đội 20, Dân quân 30, lực lượng khác 50) và 04 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h15 ngày 15/01.

– 11h30 ngày 14/01, tại xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉn Cà Mau, xảy ra cháy 02 nhà dân liền kề, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11 tại vùng biển Hà Tĩnh (tiếp theo báo cáo số 32/BC-VP ngày 14/01): Trong ngày, Trung tâm Ứng phố sự cố tràn dầu miền Bắc tiếp tục theo dõi, nắm  tình hình, sẵn sàng xử trí tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 32/BC-VP ngày 14/01): Trong ngày, Biên phòng TP. Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN-09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– 02h13 ngày 15/01, tại 09032’N-106041’E (cách Đông Nam Trà Vinh khoảng 09 hải lý), BT 97720 TS/02 LĐ bị chìm. Tại hiện trường có 04 tàu cá tổ chức tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Cảnh sát biển theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức tìm kiếm cứu nạn 02 ngư dân tàu bị nạn. Đến 15h00 cùng ngày, 02 ngư dân trên được các tàu cá tỉnh Trà Vinh cứu vớt an toàn.

  1. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn tại Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Cà Mau; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu/TP. Hồ Chí Minh; nắm tính hình tàu Thái Lan chìm tại vùng biển Hà Tĩnh để sẵn sàng phương án xử lý hiện tượng tràn dầu; dặc biệt kịp thời cứu vớt an toàn 02 ngư dân tàu cá BT 97720 TS bị chìm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *