Báo cáo ngày 15/3/2018 (Tính đến 17h00 ngày 15/3/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

 BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 281/BC-CHCN   

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/3/2018

(Tính đến 17h00 ngày 15/3/2018)

1. Hỏa hoạn

14h20 ngày 14/3, tại Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xảy ra cháy cơ sở Massage Bình An, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 24 người (Bộ đội 07, Dân quân 07, lực lượng khác 10) và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h20 cùng ngày.

2.Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa: Về vụ tìm kiếm 03 người còn mất tích trong vụ tai nạn thuyền máy (không BKS)/09 người, tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (tiếp theo báo cáo số 276/BC-CHCN ngày 14/3): Trong ngày, duy trì 117 CBCS (BĐBP, BCH QS Tỉnh) và 22 phương tiện (có 02 ca nô) tổ chức tìm kiếm. Đến 10h00 ngày 15/3, các lực lượng đã tìm thấy 02 thi thể nạn nhân (Vàng Dung Thắng, SN 1982 và Tráng Văn Long, SN 1993), còn 01 người mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục.

2.2. Trên biển

– 07h00 ngày 15/3, tại khu vực cửa Ba Lạt/Nam Định (cách đèn Hải đăng Ba Lạt/Thái Bình khoảng 02 hải lý), tàu NĐ 2663/03 LĐ, chở 1.000 tấn Clanke bị mắc cạn. Hiện thuyền trưởng tàu đã liên hệ được với Cảng vụ Nam Định thuê phương tiện hỗ trợ lai dắt tàu ra khỏi cạn.

– Về vụ tàu cá BĐ 96796 TS/11 LĐ bị rơi chân vịt, neo đậu tại chỗ, 12h00 ngày 11/3(tiếp theo báo cáo số 268/BC-CHCN ngày 12/3): Hiện địa phương và gia đình chủ tàu đã huy động được 01 phương tiện cùng địa phương đến hỗ trợ.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ các phương tiện bị sự cố trên biển, tìm kiếm người bị mất tích tại Lào Cai và dập tắt vụ hỏa hoạn.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

– Lưu: VT, TB; H16.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Phạm Văn Tỵ